เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00092611
บาร์โค้ด37788100029153
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1837 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0