เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00092504
บาร์โค้ด37788100029146
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 868 25 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า28 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0