เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00092500
บาร์โค้ด37788100029112
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1836 23-29 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า28 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0