เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00092200
บาร์โค้ด37788100028965
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 409 16 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0