เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00092199
บาร์โค้ด37788100028957
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 867 10 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0