เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00092197
บาร์โค้ด37788100028932
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 470 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0