เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00091777
บาร์โค้ด37788100028833
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า7 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0