เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00091365
บาร์โค้ด37788100028692
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1832 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า29 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0