เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00091364
บาร์โค้ด37788100028684
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 866 25 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า29 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0