เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00091229
บาร์โค้ด37788100028627
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1831 18-24 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า21 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0