เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00091228
บาร์โค้ด37788100028619
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 407 16 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า21 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0