เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00091227
บาร์โค้ด37788100028601
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 865 10 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า21 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0