เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00091195
บาร์โค้ด37788100028494
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 469 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า16 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0