เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00091095
บาร์โค้ด37788100028429
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 11 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0