เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00091094
บาร์โค้ด37788100028411
เล่มปีที่ 56 ฉบับที่ 2 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0