เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00091041
บาร์โค้ด37788100028361
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 406 1 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0