เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00090834
บาร์โค้ด37788100028346
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1828 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า31 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0