เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00090157
บาร์โค้ด37788100027660
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 404 1 สิงหาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม3