เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00090155
บาร์โค้ด37788100027645
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1824 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0