เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00089598
บาร์โค้ด37788100027397
เล่มปีที่ 55 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0