เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00089411
บาร์โค้ด37788100027264
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1819 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า29 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0