เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00090119
บาร์โค้ด37788100027249
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 402 1 กรกฎาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0