เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00088861
บาร์โค้ด37788100027058
เล่มปีที่ 55 ฉบับที่ 11 มิถุนายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2