เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00089874
บาร์โค้ด37788100026944
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 400 1 มิถุนายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า21 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0