เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00088446
บาร์โค้ด37788100026639
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0