เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00088885
บาร์โค้ด37788100026464
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 465 พฤษภาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0