เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00088598
บาร์โค้ด37788100026225
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1806 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า26 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0