เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00088444
บาร์โค้ด37788100026118
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 5 มีนาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0