เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00088594
บาร์โค้ด37788100025961
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1802 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า26 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0