เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00088053
บาร์โค้ด37788100025896
เล่มปีที่ 55 ฉบับที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า23 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0