เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00091130
บาร์โค้ด37788090047637
เล่มปีที่ 34 ฉบับที่ 1771 25-31 กรกฎาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0