เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00116212
บาร์โค้ด3778806075962
เล่มปีที่ 58 ฉบับที่ 12 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า7 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0