เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00088733
บาร์โค้ด37788060198980
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0