เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00088220
บาร์โค้ด37788060197834
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 6 เมษายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า7 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0