เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00087775
บาร์โค้ด37788060197024
เล่มปีที่ 54 ฉบับที่ 8 มีนาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0