เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00086625
บาร์โค้ด37788060195226
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 3 มกราคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0