เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00085946
บาร์โค้ด37788060193627
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า15 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0