เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00059089
บาร์โค้ด37788060189856
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0