เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00080094
บาร์โค้ด37788060188189
เล่มปีที่ 54 ฉบับที่ 9 เมษายน 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1