เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00118287
บาร์โค้ด37788060178776
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 3 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า7 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1