เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00116300
บาร์โค้ด37788060175970
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1979 (20 - 26 ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0