เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00113750
บาร์โค้ด37788060174114
เล่มปีที่ 58 ฉบับที่ 9 (เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0