เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00111041
บาร์โค้ด37788060173074
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 497 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0