เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00111330
บาร์โค้ด37788060173066
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0