เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00111240
บาร์โค้ด37788060173041
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1954 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0