เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00110332
บาร์โค้ด37788060171920
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1953 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า2 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0