เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00107067
บาร์โค้ด37788060171060
เล่มปีที่ 58 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0