เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00107011
บาร์โค้ด37788060171011
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0