เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00093522
บาร์โค้ด37788060168470
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1