เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00092794
บาร์โค้ด37788060167423
เล่มปีที่ 56 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0